Massaus

Massaus soveltuu korjausmenetelmäksi, jos hormin läpimitan ei haluta pienenevän. Ohut laastikerros ei heikennä tulisijan vetoa. Päinvastoin; pinnoittamalla hormiin saadaan sileämpi sisäpinta, joka parantaa hormin vetoa.

Ennen kuin mistään korjaustoimenpiteistä päätetään, on syytä selvittää hormin rikkoutumisen ja vuotojen syyt. Hormin vaurioitumisen syynä voi olla joko veden tai savukaasujen sisältämien syövyttävien aineiden kondensoituminen hormin sisäpinnalle, hormin yläosan ulkopuoliset pakkasvauriot, tai erilaiset mekaaniset vauriot.

Suurin ongelma savuhormien kestävyyden kannalta on kosteuden sekä syövyttävien savukaasujen kondensoituminen hormin sisäpinnalle. Kondensoituminen ei useimmiten ole vaaraksi hyvälaatuiselle poltetulle tiilelle, mutta muurauslaastiin sen vaikutus on suuri. Laastin sisältämä kalkki muuttuu kipsiksi, mikä aiheuttaa hormin saumojen rapautumista.

Veden kondensoituminen hormin sisäpinnalle alkaa, kun pinnan lämpötila alittaa vesikastepisteen. Hormin pinnalle tiivistyvä vesi ja savukaasujen sisältämät syövyttävät aineet kuten rikkihappo imeytyvät hormirakenteisiin.

Hormi voi rapautua myös ulkopuolelta, sillä hormirakenteisiin joutunut vesi voi jäätyessään aiheuttaa piipun yläosassa ulkopinnan tiilien rapautumista.

Lataa Mordax-horminkorjausmassan käyttöohje tästä.

Kysy lisätietoja

Työnjohtaja Sauli Suomalainen

Sauli Suomalainen

Hormien kunnostus

Työnjohtaja

040 8306718

sauli.suomalainen@eskon.fi

Katso video piipun massauksesta: