Betoni- ja tiilirakenteiden korjaus sekä haitta-aineiden kapselointi

Injektointi tarkoittaa rakenteiden korjaamista erilaisilla menetelmillä.

Tyypillisiä ongelmakohtia ovat vesivuodot, kapillaarinen veden nousu sekä rakenteiden halkeamat.

Eskon Oy suorittaa betonirakenteiden vesivuoto-, letku- ja halkeamainjektointeja sekä rapautuneiden, ns. kopo-pintojen kunnostusta pitkällä kokemuksella. Olemme tehneet erilaisia injektointitöitä jo vuodesta 1988 lähtien. Injektointiosastollamme työskentelee jatkuvasti 10-20 kokenutta ja ammattitaitoista asentajaa.

Eskon Oy tekee sekä injektointeja että haitta-aineiden kapselointia. Kapselointimenetelmä estää haitallisten aineiden, kuten asbestin ja mikrobien sekä kaasujen, kuten radonin, kreosootin ja muiden PAH- tai VOC-yhdisteiden pääsyn asunnon rakenteista sisäilmaan.

Kapseloinnissa käyttämämme LL-epoksi on M1-luokiteltua.

Injektointi

Kapselointi ja ilmavuotojen tiivistys

Haitta-aineiden kapselointi on kustannustehokas tapa parantaa sisäilmaa rakennuksissa.

Purkutöistä jaa usein rakenteisiin haitta-aineita, joita ei saada poistettua. Niiden pääsy huoneilmaan on kuitenkin helppo estää kapseloimalla.

Rakenteiden pehmeät ja irtonaiset pinnat poistetaan ennen kapselointia. Rakenteiden halkeamat injektoidaan ja koko hiottu alue kapseloidaan. Kapselointi voidaan tehdä lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Saat meiltä tarvittaessa kapselointisuunnitelman.

Lattian kapselointi                                              Seinäkapselointi

            

Ilmavuotoja esiintyy ikkunoiden karmeissa sekä seinien ja lattioiden / katon liittymäkohdissa. Ilmavuotojen tiivistys estää kellarin hajun pääsyn sisätiloihin sekä lämmön karkaamisen harakoille. Näin ollen ilmavuotojen tiivistys pienentää myös lämmityskustannuksia.

Ilmavuodot korjataan vuotokohtaan levitettävillä tai ruiskutettavilla tiivistysaineilla. Joissain tapauksissa selvitään pelkästään vuotokohtaan liimattavilla tiivistysnauhoilla.

Kapselointi ja ilmavuotojen tiivistys ovat osa Eskon Oy:n Parempaa sisäilmaa -palvelukonseptia!

Vesivuotojen injektointi ja letkujen asennukset

Injektoimme maanpinnan alapuoliset betonirakenteet, työ- ja liikuntasaumat sekä halkeamissa esiintyvät vesivuodot erilaisilla polyuretaanihartseilla, jotka reagoivat veden kanssa tukkien vuodot.

Oikein asennetut injektointiletkut varmistavat työsaumojen vedenpitävyyden ja näin ollen vältytään kalliilta jälki-injektoinneilta. Suoritamme injektointiletkujen asennusta betonirakenteiden työsaumoihin, liikuntasaumoihin sekä läpivienteihin sekä letkujen paineistuksia PU-hartsilla. Meiltä saat myös suunnittelupalvelun.

Betonirakenteiden vahvistus (Halkeamien ja kopojen injektointi)

Teemme myös betoniin muodostuneiden halkeamien korjausta eli rakenteiden vahvistamista. Yleensä halkeamat ovat syntyneet betonin kuivumisesta tai rakenteen ulkoisesta liikkeestä. Yleisimmin halkeamia esiintyy seinissä, lattioissa, pintavaluissa, ontelolaatoissa, pilareissa ja palkeissa. Halkeamat saadaan vahvistettua epoksihartseilla kestäviksi. Myös ontelon tai kantavan betonivalun päälle valettu pintavalu saadaan kiinnitettyä varmasti injektoimalla. Injektointi on siis nopea, kestävä ja varma tapa korjata ongelmalliset rakenteet.

injektointihalkeamat

Kapillaarikatkoinjektointi

Kapillaarisesti nouseva kosteus voidaan pysäyttää betoni- ja tiilirakenteissa. Kapillaarikatko tehdään yleensä rakenteeseen, jossa on havaittu kosteutta – useimmiten seinän ja lattian rajaan. Injektointi muodostaa rakenteeseen hydrofobisen kerroksen, joka estää kosteuden nousun rakenteeseen. Hydrofobinen kerros tarkoittaa, että rakenne hengittää mutta ei päästä vettä läpi. Kapillaarikatko pystytään tekemään rakenteisiin, joiden suhteellinen kosteus on alle 97 %. Sillä pystytään estämään myös kyljestä tulevan huleveden pääsy rakenteisiin.

Puupalkki- ja pilari-injektointi

Isojen teollisuushallien paksujen puupalkkien ja -pilareiden halkeamat on helppo korjata injektoimalla. Näin rakenteet saadaan kestämään esimerkiksi painavia lumikuormia. Menetelmää voidaan käyttää myös pientaloihin, mutta niissä ei yleensä esiinnyt ongelmia.

Laattainjektointi (Kopo-laatat)

Kopolaattainjektoinnilla alustastaan irronneet kopo-laatat saadaan kiinnitettyä siististi ja nopeasti paikoilleen. Yleisimpiä kohteita ovat kylpyhuoneiden lattia- ja seinälaatat, ulkolaatat ja portaat sekä rakennusten julkisivut (vuolukivimuuraukset). Menetelmä on lähestulkoon pölytön ja tilat ovat asukkaan käytettävissä, mahdollisesti pienillä rajoituksilla.

Kopolaattojen injektointi Kopolaattojen injektointi 2

Kopolaattojen injektointi 3 Kopolaattojen injektointi 4

Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoja betoni- ja tiilirakenteiden korjauksesta, kopojen lattia- ja seinälaattojen kiinnityksestä sekä haitta-aineiden kapseloinnista injektointityönjohtajiltamme Marko Uusiportimolta ja Petri Koskiselta.
Injektointityönjohtaja Marko Uusiportimo

Marko Uusiportimo

Injektointi / kapselointi Työnjohtaja 0400 179 737 marko.uusiportimo@eskon.fi

Injektointityönjohtaja Petri Koskinen

Petri Koskinen

Injektointi / kapselointi Työnjohtaja rkm. 040 5472077 petri.koskinen@eskon.fi

Katso video injektoinnista: