Kapselointi / tiivistykset / rakenne­vahvistukset

Eskon Oy tekee sekä injektointeja että haitta-aineiden kapselointia. Kapselointimenetelmä estää haitallisten aineiden, kuten asbestin ja mikrobien sekä kaasujen, kuten radonin, kreosootin ja muiden PAH- tai VOC-yhdisteiden pääsyn asunnon rakenteista sisäilmaan.

Kapseloinnissa käyttämämme LL-epoksi on M1-luokiteltua.

Injektointi

Kapselointi ja ilmavuotojen tiivistys

Haitta-aineiden kapselointi on kustannustehokas tapa parantaa sisäilmaa rakennuksissa.

Purkutöistä jaa usein rakenteisiin haitta-aineita, joita ei saada poistettua. Niiden pääsy huoneilmaan on kuitenkin helppo estää kapseloimalla.

Rakenteiden pehmeät ja irtonaiset pinnat poistetaan ennen kapselointia. Rakenteiden halkeamat injektoidaan ja koko hiottu alue kapseloidaan. Kapselointi voidaan tehdä lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Saat meiltä tarvittaessa kapselointisuunnitelman.

Lattian kapselointi                                              Seinäkapselointi

            

Rakennevahvistukset (betoni, tiili, puupalkit)

Injektoinnilla saadaan vahvistettua kaikenlaiset betoni-, tiili- ja puupalkkirakenteet. Rakennevahvistuksia tarvitaan esimerkiksi silloin, kun tilan käyttötarkoitus muuttuu, rakenteet vaurioituvat tai niiden kuormitus lisääntyy. Esimerkiksi lattiamateriaalin vaihdon yhteydessä muovimatosta laattoihin lattian pintaa on vahvistettava, jotta laatat eivät ala halkeilla.

injektointihalkeamat

Impregnointi / tiivistykset

Impregnointi on pitkäkestoisen – jopa kymmenien vuosien – suojan antava menetelmä, joka estää veden imeytymisen betoni- ja tiilialustoihin. Impregnoinnilla pyritään ehkäisemään haitallisten yhdisteiden tunkeutuminen betoniin erityisesti niissä rakenteissa, jotka ovat kemiallisen rasituksen alaisina. Tällaisia rakenteita on esimerkiksi suolattujen teiden ympäristöissä. Betonin ja tiilen toistuva jäätyminen ja sulaminen rapauttavat pintoja, mutta impregnoinnilla tämä saadaan estettyä ja pinnan alkuperäinen väri säilyy entisellään.

Impregnointiaine sulkee käsiteltävän pinnan huokosia ja muodostaa sen pintaan vettä hylkivän kalvon, jolloin rakenteen elinkaari pitenee. Kalvo on väritön eikä muuta rakenteen ulkonäköä. Vettähylkivä pinta suojaa rakennetta myös likaantumiselta sekä homesienen, sammaleen ja jäkälän kasvulta. Pinta voidaan myös päällystää sopivilla maaleilla ja pinnoitteilla.

Impregnointi suojaa rakenteita myös pakkasrapautumalta ja korroosiolaajentumiselta. Kun impregnointi tehdään riittävän ajoissa, vältytään isommilta ja kalliimmilta korjaustöiltä, kuten vaikkapa laajoilta julkisivuremonteilta.

Impregnointiaine levitetään betonin pinnalle joko nestemäisenä tai geeliin sekoitettuna. Tarvittaessa pinta pohjustetaan tasoituslaastilla. Tiilipintojen impregnointiin käytetään useimmiten geelimäisiä impregnointiaineita, sillä niiden imeytymiskyky on nestemäisiä aineita parempi.

Eskon Oy valitsee jokaiseen työkohteeseen parhaiten sopivat impregnointimateriaalit. Teemme työn ammattitaidolla sekä sovitussa aikataulussa ja budjetissa.

Puupalkki- ja pilari-injektointi

Isojen teollisuushallien puupalkkien ja -pilareiden halkeamat on helppo korjata injektoimalla. Näin rakenteet saadaan kestämään esimerkiksi painavia lumikuormia. Menetelmää voidaan käyttää myös pientaloihin, mutta niissä ei yleensä esiinny ongelmia.

Kapillaarikatkoinjektointi

Kapillaarisesti nouseva kosteus voidaan pysäyttää betoni- ja tiilirakenteissa. Kapillaarikatko tehdään yleensä rakenteeseen, jossa on havaittu kosteutta – useimmiten seinän ja lattian rajaan. Injektointi muodostaa rakenteeseen hydrofobisen kerroksen, joka estää kosteuden nousun rakenteeseen. Hydrofobinen kerros tarkoittaa, että rakenne hengittää mutta ei päästä vettä läpi. Kapillaarikatko pystytään tekemään rakenteisiin, joiden suhteellinen kosteus on alle 97 %. Sillä pystytään estämään myös kyljestä tulevan huleveden pääsy rakenteisiin.

Lisätietoja

Injektointityönjohtaja Marko Uusiportimo

Marko Uusiportimo

Injektointi / kapselointi

Työnjohtaja

0400 179 737

marko.uusiportimo@eskon.fi

Injektointityönjohtaja Petri Koskinen

Petri Koskinen

Injektointi / kapselointi

Työnjohtaja rkm.

040 5472077

petri.koskinen@eskon.fi

Katso video injektoinnista: